پخش سیب گلدن

پخش سیب زرد گلدن صادراتی

سیب زرد گلدن یکی از نمونه سیب هایی است، که  در کشور ما کشت و برداشت می شود. با توجه به ویژگی هایی که سیب زرد گلدان دارد، در بین مردم از جایگاه خاصی دارا اس

بیشتر بخوانید