پخش سیب مراغه

پخش عمده سیب درختی صادراتی مراغه

سیب درختی مراغه سیبی است که فقط در مرغه به عمل می آید و بسیار خوش مزه و خوش عطر و بو است این سیب در مقیاس وسیعی کشت می شود و از شهرت جهانی بر خوردار است. سیب در

بیشتر بخوانید

پخش سیب قرمز صادراتی مراغه

حوزه ای که مراغه در آن قرار گرفته است از لحاظ شرایط کشت بذر و نهال سیب قرمز بسیار مناسب می باشد. از این رو پخش سیب قرمز صادراتی مراغه، به صورت فله ای و عمده برا

بیشتر بخوانید