قیمت سیب زیر درختی

قیمت عمده سیب زیر درختی مراغه

مراغه یکی از شهرستان های تولید کننده انواع سیب درختی می باشد و سیب درختی مراغه از با کیفیت ترین انواع این محصول است.با فرارسیدن فصل برداشت سیب برخی از میوه های

بیشتر بخوانید