قیمت سیب ارومیه

قیمت سیب درختی صادراتی ارومیه

سیب درختی محصولی است که در ایران به میزان زیادی تولید می شود با این وجود سیب درختی برخی مناطق و شهر ها نظیر ارومیه ممون است از کیفیت و شهرت بیشتری برخوردار باشد

بیشتر بخوانید