فروش سیب مجلسی

فروش سیب قرمز مجلسی ارومیه

ارومیه به سبب مستعد بودن باغات و زمین های کشاورزی آن، همواره یکی از قطب های اصلی تولید سیب قرمز در ایران بوده و سالانه حجم زیادی از سیب موجود در بازار ایران توس

بیشتر بخوانید