فروشنده سیب بسته بندی

فروشنده سیب درختی بسته بندی ارومیه

 در حال حاضر فروشنده سیب درختی ارومیه آن را به صورت دست چین و بسته بندی شده در بهترین کیفیت و نیز قیمت بسیار منصفانه در اختیار مشتریان  داخلی و خارجی

بیشتر بخوانید