صادرات سیب مجلسی

صادرات سیب قرمز مجلسی به عراق

صادرات سیب قرمز مجلسیدبه بسیاری از کشورهای همسایه مانند عراق و کویت صورت می گیرد. همین امر نیز سبب شده تا از یکسو تولید آن در داخل کشور رونق خوبی گیرد و از سوی

بیشتر بخوانید