صادرات سیب درختی شیراز

صادرات سیب درختی شیراز به پاکستان

سیب از میوه های بسیار خوش طعم و پرطرفدار است که خواص بسیار زیاد و ارزش تغذیه ای بالایی دارد و خوردن آن به تمام گروه های سنی توصیه می شود. سیب گونه های بسیار متن

بیشتر بخوانید