صادرات سیب درجه یک

صادرات سیب درختی درجه یک کردستان

سیب یکی از انواع محصولات باغی است و در مناطق مختلف کشور کاشت و برداشت می گردد. سیب دارای گونه های زیادی می باشد و بیش از 7000 نوع گونه سیب در دنیا شناسایی شده ا

بیشتر بخوانید