صادرات سیب تهران

صادرات سیب درختی درجه یک تهران

در حال حاضر صادرات سیب درختی تهران به روش مستقیم و عمده انجام می شود و موجب شده عرصه را بر روی  واسطه ها و دلالان ببندد و همچنین سبب شده این محصول غذایی ار

بیشتر بخوانید