صادرات سیب ارگانیک

صادرات سیب درختی ارگانیک سمیرم

سیب درختی سمیرم واقع در استان اصفهان  معروف ترین سیب در ایران و حتی در بازار جهانی است. این محصول کاملا ارگانیک و طبیعی است و هیچ گونه کود شیمیایی دریافت ن

بیشتر بخوانید