صادرات سیب ارومیه

صادرات سیب درختی ارومیه به روسیه

صادرات سیب درختی ارومیه به روسیه با ضمانت کیفیت و با بهترین بسته بندی توسط شرکت های بازرگانی صورت می گیرد که با توجه به مرغوبیت و کیفیت بالا در آنجا نیز بسیار پ

بیشتر بخوانید