سیب گلدن شیراز

فروشنده عمده سیب زرد گلدن شیراز

یکی از ارقام سیب که در کشور ما به فراوانی کشت و تولید شده و یکی از رایج ترین سیب های درختی عرضه شده به بازار به حساب می آید، سیب زرد گلدن است. یکی از تولیدکنندگ

بیشتر بخوانید