سیب لبنانی مراغه

فروش سیب زرد لبنانی مراغه

 مراغه یکی از شهرهای آذربایجان شرقی است که سیب درختی آن بسیار شناخته شده و مشهور است به گونه ای که آن را به کشورهای مختلفی نیز صادر می‌کنند باغداران در تول

بیشتر بخوانید