سیب قرمز کوچک

خرید عمده سیب قرمز کوچک تابستانی

سیب ها، میوه های درختی گرد و آبدار هستند که در ایران گونه های مختلفی از آن به عمل آمده و به این ترتیب، بسیار متنوع هستند و یکی از آن ها سیب قرمز است.خرید عمده س

بیشتر بخوانید