سیب قرمز شاهرود

پخش عمده سیب قرمز کوچک شاهرود

سیب قرمز کوچک یکی از انواع منحصر به فرد سیب می باشد که تنها در منطق کمی از جهان وجود دارد که به آن به دلیل قرمز بودن قیمت داخلی اش به سیب تو سرخ معروف است. آنتی

بیشتر بخوانید