سیب صادراتی ایران

بازار فروش سیب درختی صادراتی ایران

کشور ما تولید کننده سیب درختی مازاد بر مصرف داخلی می باشد که البته این محصول طرفداران بسیاری در کشور های مختلف دارد و بر این اساس صادرات این محصول سود دهی بسیار

بیشتر بخوانید