سیب سبز صادراتی ایرانی

فروشنده سیب سبز صادراتی ایرانی

تمام سیب های سبزی که در کشور ما تولید می گردند کیفیت های مختلفی دارند اما آن دسته از سیب های سبزی که کیفیت بالاتر و مرغوب تری داشته باشند جزو سیب های سبز صادرات

بیشتر بخوانید