تولید کننده سیب

تولید کننده سیب درختی قرمز کوچک

همانطور که می دانید انواع سیب درختی قرمز دارای سایزهای مختلفی می باشد. تولید سیب درختی قرمز کوچک و بسته بندی آن در شهرهای مختلف انجام می شود. این مراکز تولیدی ب

بیشتر بخوانید